Sendes direkte om
100
timer
9.1.2024
kl.
9:00
Varsle meg

NHOs årskonferanse

NHOs årskonferanse er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. Årlig deltar 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter.

I 2024 er konferansen den 9. januar i Oslo Spektrum. I tillegg vises konferansen digitalt.  Konferansen starter kl. 09.00 og er ferdig kl. 14.30.

Foto: Kilian Munch

Konferansen er en møteplass med mål om å finne løsninger på vår tids største utfordringer. Den tar opp aktuelle debatter og temaer, og bringer ledere fra alle deler av norsk offentlighet og næringsliv sammen for å diskutere og finne svar på de store spørsmålene.

Ved spørsmål om konferansens innhold, kontakt prosjektleder Unni Skjelnes
unni.skjelnes@nho.no
Ved spørsmål om deltagelse på konferansen og/eller middag, kontakt Chirsten Castberg
chirsten.castberg@nho.no
Journalister og fotografer som skal dekke NHOs årskonferanse
For presse

Tidligere årskonferanser

2023

Uro

Uro gir muligheter og krever handling. Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser. Flere kjenner på uro i lokalsamfunn, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2023

2022

En ny morgendag

Vår verden er i endring. Vi står ved et historisk veiskille. Da verden var på full fart tilbake etter to år med pandemi, fikk vi en helt ny og større krise å håndtere. Krigen i Ukraina setter dype spor. Dette er vår, din og min verden.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2022

2021

Jobbskaperne

Jobbskaping i privat sektor er en forutsetning for å komme oss ut av krisen og inn i en bærekraftig fremtid. En fremtid der Norge fortsatt er et av verdens beste land å bo i.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2021

2020

Neste trekk

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir våre neste trekk? Hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden? 

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2020

2019

Vi og verden

Norge har aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Verdens utfordringer er derfor våre utfordringer. Globale trender påvirker det norske samfunnet og bedriftenes fremtidige livsgrunnlag her hjemme og ute i verden. Handel med andre land har dannet grunnlag for vår velferd, og Norge er helt avhengig av stabile avtaler og felles internasjonale spilleregler.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2019

2018

Verdien av arbeid

Hvordan vi får flest mulig i jobb? Dette sikrer et godt samfunn å leve i for alle. Derfor må vi sørge for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2018

2017

Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid

Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2017

2016

Remix, det nye arbeidslivet

Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2016

2015

#7millioner

Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. I tillegg til at vi blir flere, bor stadig flere i byregioner. For næringslivet handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og til markeder, om arealplanlegging, om forvaltning og saksbehandling, og om samferdsel/infrastruktur.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2015

2014

Læringslivet

Vi lærer gjennom hele livet. Vi lærer på ulike måter hver eneste dag enten vi er i barnehage, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen eller sammen med venner og familie. Det er summen av alt dette som er læringslivet. Og det er læringslivet som gir oss kompetansen, produktiviteten og konkurransekraften vi lever av.

Se alt fra
NHOs årskonferanse 2014